Home Care Promedica, s.r.o.

agentura domácí zdravotní péče

   HOTLINE

  +420 608 700 550

Služby

Domácí zdravotní péče

ošetřovatelka pečuje o seniorapečovatelské služby
 • aplikace injekcí, infuzí, odběry krve, měření krevního tlaku, podání léků
 • ošetření a převazy pooperačních ran, proleženin, bércových vředů
 • péče o permanentní močové katétry, kolostomie, jednorázové cévkování, klysmata
 • ošetřovatelská a kondiční rehabilitace, cvičení na lůžku, procvičení velkých kloubů, nácvik chůze s holí, berlemi, či chodítkem, dechová cvičení
 • prevence dekubitů a opruzenin, pravidelné polohování a podkládání
 • masáže zad, hýždí, končetin prokrvující emulzí
 • péče o hydrataci
 • pravidelná kontrola fyziologických funkcí a celkového zdravotního stavu
 • fyzická a zejména psychická aktivace
 • celkové poradenství, psychická podpora, aktivace pacienta, spolupráce s rodinou, začlenění rodiny do péče klienta
 • peritoneální dialýza

Domácí fyzioterapie

Zapůjčení zdravotních kompenzačních pomůcek a zdravotnické techniky

 • zapůjčení zdravotních kompenzačních pomůcek – chodítka, pojízdná křesla, invalidní vozíky, elektrická polohovací lůžka a antidekubitní matrace, sedačky na vanu a WC apod.
 • zapůjčení zdravotnické techniky – infuzní pumpy pro parenterální i enterální výživu, lineární intravenózní dávkovače, oxygenátory a další viz Půjčovna
Domácí zdravotní péče

Home Care Promedica, s.r.o.
BUSINESS CENTRUM ZÁLESÍ
Pod Višňovkou 1661/37
140 00 Praha 4-Krč

e-mail: info@hcare.cz