Home Care Promedica, s.r.o.

agentura domácí zdravotní péče

   HOTLINE

  +420 608 700 550

Vzdělávání 2019

PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ HCP 2019

 

Leden – Peritoneální dialýza v domácí péči

 • princip peritoneální dialýzy
 • aplikace peritoneální dialýzy
 • typy peritoneální dialýzy
 • péče o místo vstupu katetru
 • praktická cvičení – napojení a odpojení

Únor – Péče o stomie

 • edukace klienta po zavedení stomie
 • stomické pomůcky – využití, dostupnost a novinky
 • praktické ukázky – nácvik použití stomických pomůcek
 • StomaLinka – kontakt,servis

Březen – Nové trendy v hojení ran

 • obecné zásady ošetřování ran, pracovní postupy
 • základy mechanického čištění, výběr správného materiálu
 • novinky v léčebných materiálech
 • hodnocení rány
 • správné postupy v aplikace materiálů

 

Duben – Přístup k pacientům s Alzheimerovou nemocí

 • specifikace projevů onemocnění
 • rozpoznání prvotních příznaků
 • přístup k pacientům s touto diagnózou

 

Květen – Možnosti infuzní terapie v domácí péči

 • problematika podávání infuzí v domácím prostředí
 • kanylace – dodržování postupů
 • indikace infuzní terapie
 • praktické ukázky kanylace

Červen – Aplikace parenterální výživy v domácím prostředí

 • indikace DPV
 • žilní vstupy
 • typy vaků pro DPV
 • edukace a aplikace vaku, péče o žilní vstupy
 • Workshop DPV
 • komplikace DPV

Září – Změny ve vedení zdravotnické dokumentace dle novelizace příslušné vyhlášky

 • princip správného vedení dokumentace
 • novinky ve vykazování péče na ZP
 • standardy ošetřovatelské péče
 • tvorba ošetřovatelských plánů

Říjen – KPCR, novinky v poskytování první pomoci

 • resuscitace v domácím prostředí
 • emoční zvládání náročných situací
 • postupy v první pomoci a KPCR
 • praktická cvičení KPCR

Listopad – Péče o Hemofilického klienta

 • hemofilie – projev onemocnění, dispozice, stupně závažnosti
 • použití CŽK – postup, pomůcky při použití CŽK
 • příprava a aplikace faktorů
 • praktická cvičení správného postupu při aplikaci faktorů

Prosinec – Ošetřovatelská rehabilitace v domácí péči

 • typy ošetřovatelské rehabilitace ve vztahu k základnímu onemocnění
 • nácvik chůze a procvičováním HK a DK
 • kondiční a dechová cvičení
 • procvičování jemné motoriky