Home Care Promedica, s.r.o.

agentura domácí zdravotní péče

   HOTLINE

  +420 608 700 550

Vzdělávání 2017

PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ HCP 2017

Leden 2017 – Rehabilitační ošetřovatelství v domácí péči

 • rehabilitační péče u pacientů po CMP
 • principy procvičování jemné motoriky
 • nácvik soběstačnosti v domácím prostředí
 • praktické ukázky RHB

Únor 2017– Novinky v materiálech a stomických pomůckách, péče o stomie

 • edukace klienta po zavedení stomie
 • stomické pomůcky – využití, dostupnost a novinky
 • praktické ukázky – nácvik použití stom. pomůcek
 • StomaLinka – kontakt,servis

Březen 2017 – Nové trendy ve vlhkém hojení ran

 • obecné zásady ošetřování ran, pracovní postupy
 • základy mechanického čištění, výběr správného materiálu
 • novinky v léčebných materiálech
 • hodnocení rány
 • správné postupy v aplikace materiálů

Duben 2017 – Možnosti infuzní terapie v domácí péči

 • problematika podávání infuzí v domácím prostředí
 • kanylace – dodržování postupů
 • indikace infuzní terapie
 • praktické ukázky kanylace

Květen 2017 – Aplikace parenterální výživy v domácím prostředí

 • indikace DPV
 • žilní vstupy
 • typy vaků pro DPV
 • edukace a aplikace vaku, péče o žilní vstupy
 • Workshop DPV
 • komplikace DPV

Červen 2017- Peritoneální dialýza v domácí péči

 • princip peritoneální dialýzy
 • aplikace peritoneální dialýzy
 • typy peritoneální dialýzy
 • péče o místo vstupu katetru
 • praktická cvičení – napojení a odpojení

Září 2017 – Péče o hemofilického klienta

 • hemofilie – projev onemocnění, dispozice, stupně závažnosti
 • použití CŽK – postup, pomůcky při použití CŽK
 • příprava a aplikace faktorů
 • praktická cvičení správného postupu při aplikaci faktorů

Říjen 2017– KPCR, novinky v poskytování první pomoci

 • resuscitace v domácím prostředí
 • emoční zvládání náročných situací
 • postupy v první pomoci a KPCR
 • praktická cvičení KPCR

Listopad 2017 – Přístup k pacientům s Alzheimerovou nemocí

 • specifikace projevů Alzheimerovy nemoci
 • rozpoznání prvotních příznaků
 • přístup k pacientům s touto diagnózou

Prosinec 2017 – Zdravotnická dokumentace

 • novinky v zákoně o zdravotnické dokumentaci
 • principy zdravotních záznamů
 • správné vedení dokumentace