Home Care Promedica, s.r.o.

agentura domácí zdravotní péče

   HOTLINE

  +420 608 700 550

PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ HCP 2016

Leden 2016 – Péče o klienta se stomií – Martina Roubalová – Convatec

/ seminář pro sestry – 2 kredity /
– edukace klienta po zavedení stomie
– zásady ošetřování, péče o kůži a okolí stomie
– stomické pomůcky – využití a dostupnost, edukační DV
– praktické ukázky – nácvik použití stom. pomůcek
– StomaLinka – kontakt, servis

Únor 2016 – Lymfodrenáže a lymfobandáže – Vilma Stefanovičová

/ seminář pro sestry 1 kredit /
– praktická ukázka zdravotnických lymfodrenáží a lymfobandáží
– tapeing

Březen 2016 – Ošetřovatelská RHB v DP – Jana Černá – fyzioterapeut

– nácvik chůze a procvičováním HK a DK
– kondiční a dechová cvičení
– procvičování jemné motoriky

Duben 2016 – Bazální stimulace – Vilma Štefanovičová

– úvod do problematiky bazální stimulace, popis
– praktická cvičení
– diskuse

Květen 2016 – infuzní terapie v domácí péči B/Braun Medical s.r.o., Zelená hvězda

/ seminář pro sestry – 2 kredity /
– problematika podávání infuzí v domácím prostředí
– kanylace – dodržování postupů
– indikace infuzní terapie

Červen 2016 – Léčba a hojení chronických ran – Mgr. Vlhová Hana

/ odborná vzdělávací konference – 4 kredity /
– obecné zásady ošetřování ran, pracovní postupy
– základy mechanického čištění, výběr správného materiálu
– aplikace léčebné terapie, bandáže DK
– edukace klienta s chronickou žilní nedostatečností
– prevence CHŽI
– hodnocení bolesti

Září 2016 – Peritoneální dialýza v DP – Eva Špidrová, spol.Baxter

/ seminář pro sestry – 2 kredity /
– princip peritoneální dialýzy
– dieta při peritoneální dialýze + edukace
– CAPD – výměna v praxi
– péče o místo vstupu katetru
– diskuze

Říjen 2016 – Péče o Hemofilického klienta – Veronika Čepeláková, FN Motol

– hemofilie – projev onemocnění, dispozice, stupně závažnosti
– použití CŽK – postup, pomůcky při použití CŽK
– ošetřovatelská péče, povinnosti klientů

Listopad 2016 – Domácí parenterální výživa – Tereza Rychtaříková, FNKV

– indikace DPV
– žilní vstupy
– AIO vaky, složení, příprava
– edukace a aplikace vaku, péče o žilní vstupy
– workshop DPV
– komplikace DPV

Prosinec 2016 – Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče – B/Braun Medical s.r.o., Zelená hvězda

/ odborný seminář – 4 kreditní body /
– správné postupy při zavádění a ošetřování periferní žilní kanyly
– péče o pacienta se stomií
– kontakt na informační linku – servis
– základní péče v hojení ran
– dezinfekce a hygiena na pracovišti, prevence šíření nozokomiálních nákaz