Home Care Promedica, s.r.o.

agentura domácí zdravotní péče

   HOTLINE

  +420 608 700 550

PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ  HCP  2015

Leden  2015 – Peritoneální dialýza v DP– Eva Špidrová – spol. Baxter

/ odborný seminář – 2 kredity /
– princip peritoneální dialýzy
– dieta při peritoneální dialýze + edukace
– CAPD – výměna v praxi
– péče o místo vstupu katetru
– diskuze

Březen 2015 – Péče o klienta se stomií – Martina Roubalová – Convate

/odborný seminář – 1 kredit /
– edukace klienta po zavedení stomie
– zásady ošetřování,péče o kůži a okolí stomie
– stomické pomůcky – využití a dostupnost, edukační DV
– praktické ukázky – nácvik použití stom. pomůcek
– StomaLinka – kontakt, servis

Duben  2015 – Ošetřovatelská RHB  v DP – Jana Černá – fyzioterapeut

– pasivní oše RHB na lůžku
– nácvik chůze a procvičováním a  HK a DK
– kondiční a dechová cvičení
– procvičování jemné motoriky

Květen 2015 – Léčba a hojení chronických ran – Mgr. Vlhová  Hana  

/odborná vzdělávací  konference – 4 kredity /
– obecné zásady ošetřování ran, pracovní postupy
– základy mechanického čištění, výběr správného materiálu
– aplikace léčebné terapie, bandáže DK
– edukace klienta s chronickou žilní nedostatečností
– prevence CHŽI
– hodnocení bolesti 

Červen  2015-  Domácí parenterální výživa – Tereza Rychtaříková – FNKV 

– Indikace DPV
– žilní vstupy
– AIO vaky, složení,příprava
– edukace a aplikace vaku, ,péče o žilní vstupy
– Workshop DPV
– komplikaceDPV

Září 2015 –  Péče o Hemofilického klienta – Veronika Čepeláková – FN Motol

– hemofilie – projev onemocnění, dispozice, stupně závažnosti
– použití CŽK – postup, pomůcky při použití CŽK
– ošetřovatelská péče,povinnosti klientů

Říjen 2014 – Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče – B/Braun Medical s.r.o., Zelená hvězda

/odborný seminář –  4 kreditní body /
– správné postupy při zavádění a ošetřování periferní žilní kanyly
– péče o pacienta se stomií
– kontakt na informační linku – servis
– základní péče v hojení ran
– dezinfekce a hygiena na pracovišti, prevence šíření nozokomiálních nákaz

Listopad 2014 – Ošetřovatelská RHB  v DP – Jana Černá – fyzioterapeut

– základy bazální stimulace
– aktivizace klienta po TEP a CMP
– pasivní oše RHB na lůžku
– nácvik chůze, posilování a procvičování končetin
– procvičování jemné motoriky

Vzdělávací akce HCP