Home Care Promedica, s.r.o.

agentura domácí zdravotní péče

   HOTLINE

  +420 608 700 550

PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT HCP 2014

15.1. 2014 – Ošetřovatelská RHB  v DP – Jana Černá – fyzioterapeut

– aktivizace klienta po TEP a CMP
– nácvik chůze a procvičováním a  HK a DK
– dechová cvičení, dechová gymnastika
– metody a cviky na posílení zádových a břišních svalů

7.2. 2014 – Domácí parenterální výživa  – MUDr. Gojda,Tereza Rychtaříková

– indikace DPV
– žilní vstupy
– AIO vaky, složení,příprava
– edukace a aplikace vaku, ,péče o žilní vstupy
– Workshop DPV
– komplikace DPV

22.5. 2014 – Peritoneální dialýza v DP – MUDr. Jordanov, spol. Baxter

/odborný semiář – 2 kredity /
– princip peritoneální dialýzy
– dieta při peritoneální dialýze + edukace
– CAPD – výměna v praxi
– péče o místo vstupu katetru
– diskuze

2.6. 2014 – Léčba a hojení chronických ran – Mgr. Vlhová  Hana 

/odborná vzdělávací  konference – 4 kredity /
– edukace klienta s chronickou žilní nedostatečností
– prevence CHŽI
– obecné zásady ošetřování ran, pracovní postupy
– základy mechanického čištění ,výběr správného materiálu
– aplikace léčebné terapie, bandáže DK
– hodnocení bolesti

1.9. 2014 – Péče o klienta se stomií – Martina Roubalová – Convatec 

/seminář pro sestry – 1 kredit /
– edukace klienta po zavedení stomie
– zásady ošetřování, péče o kůži a okolí stomie
– stomické pomůcky – využití a dostupnost, edukační DV
– praktické ukázky – nácvik použití stomických pomůcek
– StomaLinka – kontakt, servis

20. 9.2014 – Setkání hemofiliků – Hotel Jezerka – Seč – spol. Baxter

– Jak může agentura domácí péče pomoci Hemofilikům – Ilona Klimtová
– léčba bolesti a fyzioterapie u hemofiliků
– workshop s lékařem, psychologem a fyzioterapeutem

29.9. 2014 – Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče – B/Braun Medical s.r.o., Zelená hvězda

/odborný seminář –  4 kreditní body /
– správné postupy při zavádění a ošetřování periferní žilní kanyly
– péče o pacienta se stomií
– kontakt na informační linku – servis
– základní péče v hojení ran
– dezinfekce a hygiena na pracovišti, prevence šíření nozokomiálních nákaz

3.11. 2014 – Ošetřovatelská RHB  v DP – Jana Černá – fyzioterapeut

– fyzioterapie u Hemofiliků
– základy bazální stimulace
– aktivizace klienta po TEP a CMP
– pasivní oše RHB na lůžku
– nácvik chůze, posilování a procvičování končetin
– procvičování jemné motoriky

 17.12. 2014 –  Péče o Hemofilického klienta – Veronika Čepeláková – FN Motol

– hemofilie – projev onemocnění ,dispozice,stupně závažnosti
– použití CŽK – postup, pomůcky při použití CŽK
– ošetřovatelská péče,povinnosti klientů

Vzdělávací akce HCP