Home Care Promedica, s.r.o.

agentura domácí zdravotní péče

   HOTLINE

  +420 608 700 550

PLÁN  VZDĚLÁVACÍCH  AKCÍ  HCP  2013

16.1. 2013 – Ošetřovatelská RHB  v DP – Mgr. Pavol Ondruš – fyzioterapeut

– aktivizace klienta po TEP a CMP
– nácvik chůze a procvičováním a HK a DK
– dechová cvičení, dechová gymnastika
– metody a cviky na posílení zádových a břišních svalů

22.4. 2013 – Ošetřování a péče o stomii – Coloplast – Mgr. Karla Sládková

/odborný seminář –  1 kreditní bod /
– ošetřování, péče o stomii
– péče o  kůži v okolí stomie
– stomické pomůcky, jejich využití a dostupnost
– praktické ukázky použítí stomických  pomůcek
– kontakt na informační linku – servis

21.8. 2013 – Péče o hemofilického klienta – Baxter Czech spol s.r.o.

– hemofilie – projev onemocnění,dispozice, stupně závažnosti
– profylaktická léčba v DP, aplikace krevních koncentrátů
– použití CŽK  -postup a pomůcky při použití CŽK
– ošetřovatelská péče, povinnosti klientů

19.9. 2013 – Peritoneální dialýza v DP – Baxter Czech  – MUDr. Petr Hartl, Jana Kolářová

/odborná vzdělávací  konference – 4 kredity /
– metodika peritoneální dialýzy
– dodržování postupu, podmínek či používání pomůcek při dialýze v DP
– praktický výcvik peritoneální dialýzy

13.11. 2013 – Ošetřovatelská RHB  v DP – Jana Černá – fyzioterapeut

– vertikalizace klienta, polohování – prevence kontrakcí
– nácvik samostatného sedu, udržení stability, chůze v chodítku
– nácvik chůze po TEP a CMP – schody
– procvičování jemné motoriky

19.11. 2013 – Péče o hemofilického klienta  – Veronika Čepeláková – FN Motol 

– hemofilie – projev onemocnění, dispozice
– ošetřovatelská péče v DP, protokoly o domácí léčbě
– profylaktická léčba v DP, aplikace krevních koncentrátů
– aplikace substituční léčby – praktická ukázka
– komplikace při použití CŽK

Vzdělávací akce HCP