Home Care Promedica, s.r.o.

agentura domácí zdravotní péče

   HOTLINE

  +420 608 700 550

Plán vzdělávání HCP

Neustálé zvyšování kvalifikace sester je pro nás prioritní. V rámci kontinuálního celoživotního vzdělávání našeho odborného personálu máme  detailně vypracované plány odborných školení, seminářů a certifikovaných kurzů, které spolu s odbornou praxí na specializovaných odděleních vedou k dosažení nejvyšší odbornosti našich diplomovaných zdravotních sester. Zavádíme aktuální léčebné postupy ve zdravotní péči do praxe.

Interní školení všech zaměstnanců probíhají dle standardů stanovených v Metodice školení naší společnosti podle ročních školicích plánů. Tyto akce jsou registrovány a ohodnoceny kredity potřebnými pro udržení vysoké úrovně kvalifikace sester dle platné vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.

HCP garantuje, že k pacientovi vždy dochází pouze proškolená sestra. Při poskytování vysoce kvalifikované péče, např. aplikace peritoneální dialýzy v domácím prostředí či péči o hemofilické pacienty apod. je taková sestra držitelkou platného certifikátu o absolvování příslušného zaškolení specialisty příslušné odbornosti.

Pro všechny odborné zdravotní výkony máme vypracované příslušné Standardy. Standard je definice kvalitní péče a představuje rozsah úrovně poskytované péče nebo jejího výsledku, kdy samotná úroveň je stanovená jako cíl, kterého má být dosaženo s přihlédnutím k individuálním požadavkům lékaře ordinujícího péči i klienta.

Některé z našich certifikátů

Vzdělávací akce HCP