Home Care Promedica, s.r.o.

agentura domácí zdravotní péče

   HOTLINE

  +420 608 700 550

O nás

Home Care Promedica (HCP) je zavedenou agenturou poskytující odbornou domácí zdravotní péči zejména na území Prahy. Své služby poskytuje prostřednictvím týmu vlastních zdravotních sester disponujících mnohaletou praxí

Agentura HCP poskytuje pacientům domácí zdravotní péči od základních výkonů až po výkony vysoce specializované odborné zákroky (jako např. parenterální výživa, peritoneální dialýza apod.) ve vlastním sociálním prostředí klientů.

Zajišťujeme pacientům poskytování výkonů mající charakter preventivní, kurativní i adaptační.

Největším pozitivem námi poskytované domácí péče je zajištění integrity klienta s jeho vlastním sociálním prostředím, které přináší psychickou pohodu, aplikaci komplexního léčebného přístupu a snížení nákladů z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zaměřujeme se na všechny skupiny pacientů vhodných pro domácí péči, které se na nás obrátí. Pečujeme o pacienty po operačním zákroku v těch případech, kdy už není hospitalizace v lůžkovém zdravotnickém zařízení nezbytně nutná, dětem, u nichž dochází v domácím prostředí ke zjevně rychlejší rekonvalescenci, ale naší hlavní specializací je orientace na chronicky nemocné geriatrické pacienty a nevyléčitelně nemocné, jejichž zdravotní i duševní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou domácí péči kvalifikovaného personálu. Obvykle se jedná o klienty po mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, komplikovanou cukrovkou, senilní demencí, klienty s plným i částečným ochrnutím, nebo o klienty se závažným duševním onemocněním, s imunodeficitem, či chronickou bolestí.

Tato forma domácí péče obsahuje aktivity zdravotního i sociálního charakteru. Jedná se o tzv. integrovanou formu domácí péče nazývanou komplexní domácí dlouhodobou péčí, která je poskytována v rozsahu měsíců i několika let. Zaměřujeme se i na chronické pacienty dlouhodobě umírající, kteří chtějí zůstat až do posledního okamžiku ve svém prostředí a obklopeni svou rodinou. Do péče o staré nemocné zapojujeme samozřejmě i jejich rodinné příslušníky. Poradenský servis pro ně je součástí našich komplexních služeb.

Spolupracujeme s institucemi Léčeben dlouhodobě nemocných, kde nabízíme své služby chronickým pacientům, seniorům závislým na cizí pomoci, umístěným na čekací listině na vytížená lůžka v těchto zařízeních, a následně přebíráme péči o tyto pacienty po jejich propuštění do domácí péče, čímž podporujeme efektivní využití těchto lůžek pro skutečně potřebné pacienty.

Předností námi poskytované domácí zdravotní péče je osobní přístup zkušených geriatrických sester. Odbornou zástupkyní naší společnosti je vrchní sestra s nejvyšší odborností a mnohaletými zkušenostmi jak v domácí péči, tak v oboru ARO a geriatrii.

Zaměstnáváme zdravotní sestry s mnohaletou praxí v různých oborech a s registrací, tedy osvědčením z Ministerstva zdravotnictví ČR k vykonávání odborných zdravotních výkonů bez dozoru. Výborné výsledky máme zejména díky dvěma specialistkám v oblasti hojení ran. Naše sestry jsou  držitelkami certifikátů pro výkon vysoce specializovaných zdravotních výkonů, např. aplikaci peritoneální dialýzy v domácím prostředí, nebo pro péči o hemofilické pacienty.

Kontinuální postgraduální vzdělávání našich zaměstnanců je jednou z našich hlavních priorit.

Ondřej Jež
jednatel Home Care Promedica, s.r.o.

Domácí zdravotní péče

Home Care Promedica, s.r.o.
BUSINESS CENTRUM ZÁLESÍ
Pod Višňovkou 1661/37
140 00 Praha 4-Krč

e-mail: info@hcare.cz

Důchodkyně a její pečovatelka